De eerste aanwinst, een sprinkler uit 1929 van Globe, V.S.